Příspěvky

Obrázek
 PAMÁTKY V NAŠEM REGIONU učivo dějepisu 8. ročník ZŠS Děti, až pojedete s rodiči do Karviné, poproste je, aby vám ukázali některé historické památky našeho regionu. Náměstí Fryštát      Zámek Fryštát Vodárenská věž Darkovský most       Kostel svatého Petra z Alkantary     Poproste rodiče, aby vám přečetli některou z pověstí o Karviné. Třeba tu o zázračné vodě. Pověst praví, že když se jednou zbojník Ondrášek vracel se svými kumpány z dobrého lupu z rajeckého zámku, uviděl skupinku lidí, jak dřou v potu tváře na panských polích. Když ti zbojníka zahlédli, dostali strach a dali se na útěk, Ondrášek ale ně ale zavolal, ať se nebojí, že jim ze zámku přinesl dobrou svačinu. Sedli si tedy udření karvinští do stínu blízkého lesa a Ondrášek se s nimi podělil o chléb, maso i víno, které v zámku uloupil. Pak jim dal ještě i plátno a každému několik dukátů a tolarů. Zbytek stříbrných tolarů vysypal Ondrášek do studánky a řekl: "Jestli někdo bude potřebovat pomoc, ať si ze studánky vezme, kol
            Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020   Provoz speciálních škol  Je povolena osobní přítomnost:  žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst.  9 školského zákona,  žáků přípravného stupně základní školy speciální   a  žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.  Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách  (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).  Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit  roušky.  Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné  realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách  i mimo areál školy nebo školského zařízení.   Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné  třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu.   
Obrázek
 SEBEOBSLUHA   Nácvik bazální sebeobsluhy provádíme formou hry (např. oblékání a česání panenky). Na různorodých pomůckách se dítě učí zapínat různé druhy knoflíků, zipů, patentů, manipulaci se zipem, rozvazování a zavazování tkaniček. Postupně přecházíme na praktické dovednosti (učesat se, umýt si ruce, zapnout knoflík u kalhot, použít příbor apod.). Dítěti můžeme obléknout oblečení „napůl“ a nechat ho doobléknout. Totéž se svlékáním. Na této úrovni využíváme verbální podpory a učení nápodobou. Zapojujeme do nácviku spolužáka, který již dovednost samostatně zvládá a může být dobrým modelem a zároveň motivací pro dítě.                                  Kromě nácviku samostatnosti v oblasti péče o vlastní osobu provádíme i nácvik samostatnosti při přípravě na výuku. Postupujeme od jednoduchého ke složitému, aby žák byl schopen dosáhnout úspěchu.  Pomáháme mu slovním komentářem, popisujeme všechno, co právě děláme. Pomůcky si předem připravíme, věci mají své určené místo, kt
Obrázek
  PROMĚNLIVOST POČASÍ     Všimly jste si, děti, jak se už venku ochladilo? Stromy jsou již téměř holé, bez listí. Často prší, fouká vítr, sluníčko svítí, ale moc nehřeje. Brzy se stmívá. Ráno bývají mlhy. Dokonce se objevují přízemní mrazíky. Musíte se teple oblékat, abyste neprochladly. Poslechněte si říkanky:     Ukazujte si obrázky a říkejte, jaké počasí představují:            Ukazujte, co si oblékáte na podzim do deště, v zimě nebo naopak, když je v létě teplo:           Nakonec zkuste vyrobit z papírové ruličky kapky deště: Povedlo se? Určitě ano. Jste šikulky!                                  
Obrázek
  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA   učivo věcného učení pro žáky 6.ročníku ZŠS Každý z nás by měl vědět, že existují důležitá telefonní čísla, kterými si můžeme přivolat pomoc. Dospělý vám jistě ukáže na mobilu, kde takové číslo najdete.   Hasiči zasahují u požáru, povodní nebo jiných přírodních kalamit. Telefonní číslo = 150 Policie vyšetřuje dopravní nehody, pátrá a vyšetřuje kriminální činy. Telefonní číslo =158 Záchranáři pomáhají zraněným a nemocným lidem. Telefonní číslo = 155 https://www.youtube.com/watch?v=m-uPY5MU-5g        Přiřaď každému správné auto:       Důležitá telefonní čísla            Obtáhni cestičku hasiče k požáru.      Najdi cestičku sanitky ke zraněnému.    Zvládli jste všechno? Jste šikulky!  👌😉
Obrázek
ČESKÁ REPUBLIKA učivo zeměpisu pro žáky 8.ročníku ZŠS O naší vlasti České republice jsme si již ve škole povídali. Ukazovali jsme si mapu naší republiky, hlavní město Prahu, ukázali jsme si místo, kde se přibližně nachází naše bydliště Orlová. Víme, jak vypadá vlajka České republiky. Toto je obrys mapy naší republiky:     S dospělými si ukažte, kde leží hlavní město Praha:      Toto je známý obrázek našeho hlavního města Prahy. Možná jste Hradčany navštívili a viděli. Nezapomněli jste, jak vypadá naše vlajka?     Zkuste si ji vybarvit:      Podívejte se na barevnou mapu České republiky. Všude tam, kde je hnědá barva, se zvedají pohoří. Tam, kde vidíte zelenou barvu, jsou nížiny (pole, louky, pastviny). Modře jsou znázorněny řeky, jezera, přehrady. Černé tečky znamenají polohu měst a obcí. https://www.youtube.com/watch?v=1heSEq4enZE    Dospělí vám mohou ukázat a pojmenovat i sousední státy. Možná jste v některém z nich už byli třeba na výletě nebo o prázdninách. Na závěr posílám omalová
Obrázek
  LES   Budeme si povídat o lese - o stromech, o lesních plodech, o zvířatech v lese.     Už víš, kdo v lese bydlí? Pojmenuj a ukazuj zvířatka na obrázku. Jak se pohybuje a jak se ozývá medvěd? Jak skáče zajíc? Jak houká sova?               Víš, co mají zvířátka nejraději. Škrtni, co nejedí.    Jehličnaté stromy v lese https://www.youtu be.com/watch?v=QmLDvngPSqU&app=desktop Co našly děti v lese?  Přiřaď k houbám stíny.    Na závět zkus dokreslit obrázek z lesa.    Jsi šikulka!