Příspěvky

PRÁZDNINY

Obrázek
Prázdniny   Milé děti.  Od března se setkáváme prostřednictvím bloggu. Doufám, že vás úkoly zaujaly a pobavily.  Už jen několik málo dní zbývá do prázdnin. Zkusme je spolu spočítat. Věřím, že v září se zase společně setkáme ve škole a prožijeme klidný nový školní rok.

PŘIŘAZOVÁNÍ BAREV

Obrázek
Přiřazování barev

Děti ve škole procvičují základní barvy - červenou, žlutou, modrou a zelenou. Někdy přidáme i bílou a černou. Barvy vždy přirovnáváme k předmětu nebo objektu, který děti znají - červený jako jablíčko, žlutý jako sluníčko, modrý jako nebe, zelený jako tráva. Děti barvy vyhledávají kolem sebe, přiřazují stejné barvy k sobě, třídí stejně barevné kostky nebo korálky do misek.

SENZORICKÉ HRY

Obrázek
Senzorické hry

Děti se efektivněji a raději učí zážitkem, osobní zkušeností, konáním. Senzorické hry jsou důležité pro rozvoj mozku, umožňují zkoumat, objevovat svět. Dětem ulehčují učení pomocí zapojení všech smyslů - hmatu, sluchu, zraku, chuti i čichu, ale také pohybu a rovnováhy.


Našlapujeme podle vyznačených stop:

Skládáme různé obličeje a vyjadřujeme nálady:Pojďme dětem vyrobit nášlapný chodníček z různých druhů povrchů a materiálů.

Na závěr jim navlékněte bublinkový sáček jako ponožky a nechejte je otiskovat puntíky nožkama.
MONTESSORI AKTIVITY 2

Obrázek
Montessori aktivity 2
Pobavte se zajímavými aktivitami, ve kterých zapojíte nejen pohyb, ale i všechny smysly.


Foukání brčkem do papírové housenky:
Koulení míčku do otvoru v papírové krabici:
Přitlačte pravým i levým ukazováčkem červená plastová víčka současně. Provádějte pohyb po předkreslené čáře oběma rukama najednou. Předkreslené tvary můžete měnit.Snažte se kutálet míček do "tunelu" z papíru.


Nabírejte barevné kuličky z vody.
Do podložky s papírem napíchejte špendlíky a pak obtahujte mezi nimi "cestičku".
MONTESSORI AKTIVITY 1

Obrázek
Montessori aktivity 1Montessori aktivity jsou zaměřeny na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte. Hlavním mottem je výrok: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Montessori pedagogika klade důraz na svobodný rozvoj dítěte a jeho samostatnou činnost. 
Využijeme kostky k výukovým aktivitám. Kostky obkreslete a pak společně s dítětem zkoušejte hledat správný obrys na výkrese.


LETNÍ LOUKA

Obrázek
Letní louka

Vyjděte si s dětmi opět na pozorovací vycházku. Rozhlédněte se kolem sebe, ukazujte a pojmenujte, co vidíte, co se změnilo, co vás zaujalo. Stromy, rostliny, ptáci, hmyz, obloha. Pak si jevy a objekty ukažte na obrázku. Zkuste společně vybarvit.Říkejte říkanku a ukazujte obrázky, vybarvěte obrázek.


 Cvičení k uvolnění ruky.
Obtahujte po čáře, dokreslete tečky.Obtahujte cestičky.

Rozstříhejte a tvořte dvojice.